PL | EN

Stator Service Polska

Kątowe, seria CFG

Kątowe, seria CFG

Ekonomiczna wersja przekładni kątowych z wszechstronnymi możliwościami instalacji.

Motoreduktory moga być używane do napędu wolnoobrotych maszyn i urządzeń wszystkich typów.

Dane techniczne

Charakterystyka

Budowa, funkcje

Przekładnia wykonana z wysokiej klasy żeliw w połączeniu z silnikiem klatkowym stanowią sztywny napęd. Zębatki są obrabiane z wysokiej klasy stali odkuwanej, utwardzanej, profilowanej lub skrawanej. Koła zębate, łożyska kulkowe i rolkowe są odpowiednio zwymiarowane. Przekładnie BAUER są znane z bardzo cichej pracy. Taką pracę zapewnia:

© Stator Service Polska, Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, office@statorservice.pl